Najważniejszy akt prawny, który reguluje dokumentowanie obrotu magazynowego to ustawa z 29 września 1994 roku dotycząca rachunkowości. Czynności, takie jak zarządzanie magazynem i jego stanem towarów określane są w dokumentach magazynowych. Dotyczą one różnego typu działań, które podejmuje się w magazynach takich jak przyjęcie, wydanie czy przesunięcie towaru.

KLASYFIKACJA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH

Dokumenty magazynowe klasyfikuje się na różne sposoby. Najważniejszym jest podział ze względu na kierunek przepływu towarów. W związku z tym można wyróżnić dokumenty przypływające do magazynu tzw. przychodowe lub też wychodzące z magazynu czyli rozchodowe.

Dokumenty przychodowe dotyczą zakupu lub nieodpłatnego przyjęcia towaru i są wystawiane przez pracownika magazynowego, który potwierdza dostawę. Tego typu dokumenty magazynowe dotyczą przychodu z zewnątrz, przyjęcia wewnętrznego zwrotu wewnętrznego oraz przesunięcia międzymagazynowego.

Z kolei dokumenty rozchodowe to np. dokument wydania towaru z magazynu, związany ze sprzedażą lub nieodpłatnym przekazaniem (tzw. wydanie na zewnątrz), dokument rozchodu wewnętrznego oraz także przesunięcia międzymagazynowego.

Każdy typ dokumentów magazynowych powinien zawierać wiele elementów, wśród których wymienić można takie jak data wystawienia, kwota związana z towarem, oznaczenia działu, który zajmuje się danym typem towaru i daną operacją, itd.

SYSTEMY UŁATWIAJĄCE PROWADZENIE MAGAZYNU

Na rynku istnieje szereg bardzo sprawnych systemów do prowadzenia magazynu. Program do magazynu, odpowiednio dobrany do potrzeb danego klienta daje możliwość bardzo dobrej organizacji prac na magazynie, kontroli stanów magazynowych, oceny prowadzonej gospodarki magazynowej. Świetny program do magazynowania to np. LoMag (http://www.lomag.pl/), który ma na celu właśnie organizację zarządzania dowolnym magazynem, zarówno dla firm o profilu handlowym, jak i usługowych czy produkcyjnych, z szerokiego wachlarza branż, od budowlane, poprzez gastronomiczne, aż po np. firmy reklamowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here