Do czego służy ALTER TABLE?

Do czego służy ALTER TABLE?

ALTER TABLE to jedno z najważniejszych poleceń w języku SQL, które umożliwia zmianę struktury istniejącej tabeli w bazie danych. Pozwala na dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kolumn, a także zmianę typów danych, ograniczeń czy indeksów.

Dodawanie kolumny

Aby dodać nową kolumnę do istniejącej tabeli, używamy polecenia ALTER TABLE wraz z klauzulą ADD COLUMN. Przykładowa składnia wygląda następująco:

ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD COLUMN nazwa_kolumny typ_danych;

Gdzie nazwa_tabeli to nazwa tabeli, do której chcemy dodać kolumnę, a nazwa_kolumny i typ_danych to odpowiednio nazwa i typ danych nowej kolumny.

Usuwanie kolumny

Jeśli chcemy usunąć istniejącą kolumnę z tabeli, możemy skorzystać z polecenia ALTER TABLE wraz z klauzulą DROP COLUMN. Przykładowa składnia wygląda następująco:

ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP COLUMN nazwa_kolumny;

Gdzie nazwa_tabeli to nazwa tabeli, z której chcemy usunąć kolumnę, a nazwa_kolumny to nazwa kolumny, którą chcemy usunąć.

Modyfikowanie kolumny

Jeśli chcemy zmienić definicję istniejącej kolumny, możemy skorzystać z polecenia ALTER TABLE wraz z klauzulą ALTER COLUMN. Przykładowa składnia wygląda następująco:

ALTER TABLE nazwa_tabeli
ALTER COLUMN nazwa_kolumny nowy_typ_danych;

Gdzie nazwa_tabeli to nazwa tabeli, w której znajduje się kolumna do zmodyfikowania, nazwa_kolumny to nazwa kolumny, którą chcemy zmodyfikować, a nowy_typ_danych to nowy typ danych, który chcemy przypisać do kolumny.

Zmiana ograniczeń i indeksów

Polecenie ALTER TABLE może być również używane do zmiany ograniczeń (np. kluczy obcych) oraz indeksów w tabeli. Przykładowa składnia wygląda następująco:

ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD CONSTRAINT nazwa_ograniczenia FOREIGN KEY (nazwa_kolumny) REFERENCES nazwa_tabeli_zewnetrznej (nazwa_kolumny_zewnetrznej),
ADD INDEX nazwa_indeksu (nazwa_kolumny);

Gdzie nazwa_tabeli to nazwa tabeli, w której chcemy zmienić ograniczenia lub indeksy, nazwa_ograniczenia to nazwa nowego ograniczenia, nazwa_kolumny to nazwa kolumny, do której chcemy dodać ograniczenie lub indeks, nazwa_tabeli_zewnetrznej to nazwa tabeli zewnętrznej, do której odwołujemy się za pomocą klucza obcego, nazwa_kolumny_zewnetrznej to nazwa kolumny w tabeli zewnętrznej, a nazwa_indeksu to nazwa nowego indeksu.

ALTER TABLE to niezwykle przydatne polecenie, które umożliwia elastyczną modyfikację struktury tabeli w bazie danych. Dzięki niemu możemy dostosować naszą bazę danych do zmieniających się wymagań i potrzeb naszego projektu.

ALTER TABLE służy do modyfikacji struktury tabeli w bazie danych.

Link do strony: https://www.motell.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here