Filozofia studia


Mówiąc ogólnie, Filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawy, czy tym jakie działanie jest pożądane. Dzieli się ją na: ontologię (teoria bytu), epistemologię (teoria poznania), aksjologię (teoria wartości), antropologię filozoficzną i filozofię społeczną. Studia realizowane na tym kierunku kształtują człowieka wszechstronnego, którego rozbudzony intelekt jest w stanie przyswoić sobie bardzo duże obszary nowej wiedzy. Głównym narzędziem zdobywania wiedzy jest samodzielna lektura, pod opieką nauczycieli. Wykłady, seminaria oraz ćwiczenia, w ramach których studenci uczestniczą w dyskusjach, rozwiązują problemy filozoficzne i wymieniają myśli, na tematy wynikające z treści zajęć, to także bardzo istotne formy kształcenia. W ramach studiów na kierunku filozofia jest wiele specjalności – nauczycielska, filozofia i wiedza o społeczeństwie, komunikacja społeczna, filozofia dziennikarstwa i komunikacji społecznej, nauczyciel etyki, filozofia komunikacji, filozofia nowych mediów, filozofia kultury.

studiaGdzie może pracować filozof

Filozof w zawodzie może być:

 • nauczycielem filozofii lub etyki, w różnych typach szkół;
 • wykładowcą akademickim;
 • pisarzem;
 • badaczem, autorem i kierownikiem projektów naukowych.

Filozof o uzupełnionych kwalifikacjach może zyskać pracę jako:

 • trener, wykładowca;
 • doradca korporacyjny;
 • coach;
 • pracownik działów kreatywnych agencji reklamowych;
 • PR manager.

Student filozofii

Studia filozoficzne kształcą umiejętności: krytycznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, analizy tekstów filozoficznych, sztuki dyskusji, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania. Absolwent jest przygotowany do analizy klasycznych problemów filozoficznych (istoty bytu, granic i prawdziwości poznania, istoty sztuki oraz wartości, istoty człowieka, relacji umysł-mózg, istoty czasu, przestrzeni, materii; genezy i granic życia), jak i rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie: problemu inżynierii genetycznej, problemu sprawiedliwości społecznej, problemów społeczeństwa wielokulturowego.

Specjalizacje i specjalności

Zarówno jeśli chodzi o specjalizacje, jak również o specjalności to jest ich naprawdę bardzo dużo. Oto kilka przykładowych:

 • filozofia człowieka
 • filozofia klasyczna
 • filozoficzne podstawy kultury
 • religioznawstwo
 • filozofia człowieka i etyka
 • filozofia dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • filozofia przyrody
 • filozofia religii i dialogu międzyreligijnego
 • filozofia społeczna
 • filozofia systematyczna
 • filozofia z komunikacja społeczna
 • nauczycielska – edukacja filozoficzna i etyczna
 • nauczycielska – wiedza o społeczeństwie
 • teoretyczna
 • etyka społeczna i psychologia moralności
 • filozofia komunikacji i mediacje społeczne
 • filozofia polityki i organizacja życia publicznego
 • kulturoznawstwo i filozofia mediów
 • filozofia przyrody nieożywionej
 • filozofia przyrody ożywionej
 • filozofia społeczno-polityczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here