Założenie własnej firmy nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Mając dobry biznesplan oraz odpowiedni wkład finansowy, możemy śmiało zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i rozpocząć działalność. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przez działalność gospodarczą rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Jakie są rejestracyjne opłaty za założenie firmy

  1. czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł.
  2. za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,
  3. podmiot wykonujący działalność kantorową – 1087 zł,
  4. podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,

Zakładanie firmy krok po kroku

1. Biznesplan i wybór rodzaju działalności gospodarczej-Po podjęciu decyzji, jaką formę będzie miała nasza działalność gospodarcza oraz zebraniu wystarczających środków na jej otwarcie, przystępujemy do drugiego kroku – rejestracji firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1.

2. rejestracja firmy i formularz CEIDG-1- do zamieszczonego wniosku CEIDG-1 nasze dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanego przedsiębiorstwa. Wniosek CEIDG-1 zawiera:

Jak rozpocząć działalność gospodarczą• podanie o nadanie numeru NIP

wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa

• wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi)

• informację o numerze firmowego konta bankowego

• zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych

3. Założenie firmowego rachunku bankowego – Niektóre banki do założenia rachunku bankowego wymagają pieczątki firmowej. Warto więc ją wcześniej wyrobić. Powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres firmy, telefon, faks, REGON oraz NIP.

4. Wizyta w urzędzie skarbowym- Do rozpoczęcia działalności gospodarczej potrzebny nam będzie NIP. Musimy też wybrać formę opodatkowania naszego przedsiębiorstwa oraz dokonać rejestracji firmy jako podatnika VAT.

5. Główny Urząd Statystyczny- W Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) uzyskamy 9. numer podmiotu gospodarczego – REGON. Firmy, które nie są przedsiębiorstwami jawnymi, otrzymają numer REGON drogą pocztową w ciągu miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1.

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych– Zgłoszenie płatników składek – przedsiębiorcy oraz pracowników, następuje po wypełnieniu wniosku CEIDG-1.

7. Państwowa Inspekcja Pracy i sanepid- Osoby, które planują zatrudniać pracowników, muszą udać się do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz sanepidu.

8. Uzyskanie koncesji i zezwoleń- przypomina pozwolenia. Różni się od niego tym, że obejmuje tylko pewien zakres prowadzonej działalności.

9. Księgowość– decyzja kto zajmie się prowadzeniem naszej księgowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here