Kiedy NIS2?
Kiedy NIS2?

Kiedy NIS2? – Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej dyrektywie

Wprowadzenie

Dyrektywa NIS2, czyli Druga Dyrektywa w sprawie Bezpieczeństwa Sieci i Systemów Informatycznych, jest tematem, który wzbudza wiele emocji i zainteresowania wśród osób związanych z sektorem technologicznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia NIS2.

Czym jest NIS2?

NIS2 to nowa dyrektywa, która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Jej poprzedniczka, dyrektywa NIS, została wprowadzona w 2016 roku i stanowiła pierwsze kroki w zakresie regulacji w tym obszarze. NIS2 ma na celu dostosowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Co nowego przynosi NIS2?

NIS2 wprowadza szereg nowych zasad i wymagań dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Jednym z kluczowych elementów dyrektywy jest wprowadzenie kategorii „operatorów usług istotnych dla społeczeństwa i gospodarki” (OES), którzy będą musieli spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto, NIS2 zakłada utworzenie krajowych jednostek koordynujących, które będą odpowiedzialne za monitorowanie i reagowanie na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia NIS2?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem NIS2 do wprowadzenia. Dyrektywa została już zaakceptowana przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, jednak niektóre kraje członkowskie mają jeszcze czas na transpozycję przepisów do swojego prawa krajowego. Ostateczny termin wprowadzenia NIS2 został ustalony na 30 listopada 2021 roku.

Wpływ NIS2 na sektor technologiczny

NIS2 ma duże znaczenie dla sektora technologicznego, ponieważ wprowadza nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Operatorzy usług istotnych dla społeczeństwa i gospodarki będą musieli dostosować swoje działania do nowych przepisów, co może wiązać się z inwestycjami w infrastrukturę i zasoby ludzkie. Jednocześnie, NIS2 stwarza również nowe możliwości dla firm specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie, które będą mogły oferować swoje usługi w zakresie audytu i ochrony przed zagrożeniami.

Podsumowanie

Dyrektywa NIS2 jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii Europejskiej. Jej wprowadzenie wymagać będzie dostosowania się operatorów usług istotnych dla społeczeństwa i gospodarki do nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Mimo że NIS2 jeszcze nie została w pełni wprowadzona, już teraz warto zwrócić uwagę na jej przepisy i przygotować się na zmiany, które niesie ze sobą ta dyrektywa.

Zapraszamy do działania! Sprawdź informacje na temat Kiedy NIS2 na stronie: https://www.zieloni2004.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here