Kogo dotyczy NIS2?

Kogo dotyczy NIS2?

NIS2, czyli Druga Dyrektywa w sprawie Usług Płatniczych, to unijne prawodawstwo mające na celu regulację rynku płatności elektronicznych. Dyrektywa ta wprowadza szereg zmian w stosunku do poprzedniej regulacji, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów korzystających z usług płatniczych.

Banki i dostawcy usług płatniczych

NIS2 dotyczy głównie banków i innych dostawców usług płatniczych. Nowe przepisy nakładają na te podmioty obowiązek spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa, w tym ochrony danych osobowych klientów oraz zapewnienia bezpiecznego przetwarzania transakcji płatniczych. Banki i dostawcy usług płatniczych muszą również zapewnić odpowiednie procedury identyfikacji klientów oraz monitorować podejrzane transakcje w celu wykrycia ewentualnych działań niezgodnych z prawem.

Klienci korzystający z usług płatniczych

NIS2 ma również wpływ na klientów korzystających z usług płatniczych. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia, takie jak autoryzacja dwuetapowa, w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Klienci muszą również być świadomi swoich praw i obowiązków związanych z korzystaniem z usług płatniczych oraz ochrony swoich danych osobowych.

Sklepy internetowe i inne podmioty przyjmujące płatności elektroniczne

NIS2 nakłada również obowiązki na sklepy internetowe i inne podmioty przyjmujące płatności elektroniczne. Przedsiębiorcy muszą spełnić określone standardy bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie danych klientów oraz zapewnienie bezpiecznego przetwarzania transakcji. Sklepy internetowe muszą również zapewnić klientom odpowiednie informacje dotyczące ich praw i obowiązków oraz ochrony danych osobowych.

Podsumowanie

NIS2 to unijne prawodawstwo mające na celu regulację rynku płatności elektronicznych. Dotyczy ono głównie banków, dostawców usług płatniczych, klientów korzystających z usług płatniczych oraz sklepów internetowych i innych podmiotów przyjmujących płatności elektroniczne. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów korzystających z usług płatniczych.

Wezwanie do działania dotyczące Kogo dotyczy NIS2:

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z NIS2. NIS2 jest skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat systemów informatycznych oraz zastosowań sztucznej inteligencji. Jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem umiejętności w tych obszarach, zapraszamy do działania!

Link tagu HTML do: https://www.automis.pl/:
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here