Notariusz, kim jest?

Adwokat, prawnik, mecenas, notariusz – dla osób niewtajemniczonych w arkana wiedzy prawniczej, granica pomiędzy zakresem obowiązków przedstawicieli tych zawodów jest często niedostrzegalna. Jeżeli nie jesteśmy zmuszeni skorzystać z żadnej z tych usług, problem nie istnieje. Jednak warto wiedzieć, do kogo zwrócić się w razie potrzeby.

ADWOKAT – czym się zajmuje?

Adwokat ma najszersze uprawnienia spośród zawodów prawniczych i może reprezentować swojego klienta przed każdym sądem. Sprawy, którymi się zajmuje to między innymi sprawy karne, karno-skarbowe, gospodarcze, majątkowe, egzekucyjne, rodzinne.

Główne zadania adwokata to sporządzanie umów, opinii, pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych. Ponadto może pełnić funkcję pełnomocnika swojego klienta w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych.

PRAWNIK – kim jest?

Rozumienie tego określenia nie jest jednolite. W generalnym znaczeniu i potocznym rozumieniu oznacza osobę, która ukończyła studia prawnicze (nawet, gdy nie wykonuje profesji zgodnej z obranym kierunkiem).

Określenie „prawnik” ma znaczenie ogólne i wyróżnić można tak zwane zawody prawnicze, czyli: sędzia, prokurator, notariusz, adwokat (zawody klasyczne) i nadzorca sądowy, doradca podatkowy, rzecznik patentowy (zawody nowe).

MECENAS – co oznacza ta nazwa?

Mecenas to wspólne określenie, które można wystosować między innymi do adwokata, radcy prawnego czy aplikanta adwokackiego, czyli tych, którzy przed sądem występują w imieniu innej osoby. Mecenas to termin zwyczajowy i formalnie nie istnieje instytucja mecenasa.

Słowo „mecenas” pochodzi od imienia rzymskiego arystokraty Cajusa Maecenasa, ktory sprawował opiekę (m.in. finansową, ale nie tylko) nad artystami, tym samym wspierając rzymską kulturę.

NOTARIUSZ – w jakich sprawach pomoże?

Osoba, która wykonuje zawód notariusza, zgodnie z polskim prawem należy do grona osób zaufania publicznego i została powołana do swojej roli przez ministra sprawiedliwości. Notariusz nie może reprezentować swojego klienta w sądzie ani nie udziela porad prawnych. Upoważniony jest za to do sporządzania aktów notarialnych.

Akty notarialne to dokumenty, które potwierdzają wykonanie pewnych czynności prawnych. Niektóre umowy muszą mieć formę aktów notarialnych, w przeciwnym razie uważane będą za nieważne. Zaliczamy do nich między innymi: umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy spółki komandytowej, umowy przenoszące prawo użytkowania wieczystego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here