Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą to najprostsza organizacyjnie forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Polsce (osoba fizyczna jest prawnym określeniem człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci). Najprostszym sposobem na założenie własnej firmy jest zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczych

1. Indywidualna działalność gospodarcza

2. Spółdzielnia

3. Spółki:

osobowe:

– Spółka cywilna

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcząSpółka jawna

– Spółka komandytowa

– Spółka komandytowo – akcyjna

– Spółka partnerska

kapitałowe:

Spółka akcyjna

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Przedsiębiorstwo państwowe

Najważniejsze cechy jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna
 • rejestracja do VAT jest bezpłatna, opłacie podlega wydanie potwierdzenia rejestarcji – 170 zł.;
 • szybka rejestracja i likwidacja działalności;
 • brak obowiązku posiadania kapitału początkowego;
 • osobista odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikłe z prowadzenia działalności gospodarczej, która może rozciągać się na współmałżonków;
 • osobiste prowadzenie spraw przedsiębiorstwa;
 • proste formy prowadzenia księgowości;
 • duży wybór form opodatkowania

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Ogólne zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. To, według jakiej stawki będzie opodatkowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zależy od dochodu jaki osiągnęła w danym roku podatkowym. Do 85 528 zł będzie to stawka 18%, powyżej tej kwoty – 32%. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego obliczania miesięcznej zaliczki na podatek i odprowadzania jej do urzędu skarbowego. Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podatkiem liniowym, podobnie jak ogólne zasady opodatkowania, określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ryczałtem określone są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Według definicji, działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, jest nią również poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Główne cechy jednoosobowej działalności gospodarczej

 • niewielkie koszty rejestracji;
 • szybka rejestracja i likwidacja działalności;
 • brak obowiązku posiadania kapitału początkowego;
 • osobista odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikłe z prowadzenia działalności gospodarczej, która może obejmować również współmałżonka;
 • osobiste prowadzenie spraw przedsiębiorstwa;
 • proste formy prowadzenia księgowości;
 • duży wybór form opodatkowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here