Pcc pożyczka


Wiele osób zastanawia się, czy przy umowie pożyczki musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (popularny PCC). W artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Pcc pożyczka – czy musimy płacić podatek?

Pcc pożyczkaPopularna umowa pożyczki rodzi po stronie pożyczkobiorcy zarówno obowiązek jej zwrotu (najczęściej z odsetkami) ale ponadto obowiązek podatkowy (wyjątkiem jest tu udzielenie pożyczki w ramach świadczenia usług finansowych). Są ponadto zwolnienia podatkowe, gdzie nie trzeba zgłaszać pożyczki. W większości jednak musimy taką pożyczkę zgłosić do urzędu skarbowego

Dwa tygodnie na deklarację pcc pożyczka

Jak udało nam się ustalić, pożyczka podlega obowiązkowi podatkowemu (od czynności cywilnoprawnych) o wartości 2% od wartości pożyczonej kwoty. Osobą opłacającą podatek jest tylko i wyłącznie pożyczkobiorca. W wypadku, gdy „wpadniemy” w US, tylko osoba, która pożyczyła pieniądze będzie za to odpowiadała, i tylko ona poniesie konsekwencje prawne. Jeżeli podatek nie został pobrany przez płatnika lub notariusza, pożyczkobiorca ma 2 tygodnie na zgłoszenie deklaracji na formularzu PCC-3 we właściwym sobie Urzędzie Skarbowym. W tym czasie musi również samodzielnie obliczyć i zapłacić naliczony podatek do swojego Urzędu Skarbowego.

Sankcje pcc pożyczka

Unikanie zapłaty podatku pcc od pożyczki nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli podczas kontroli będziemy powoływać się na pożyczkę, od której podatek nie został zapłacony, to w takim wypadku naliczona stawka wyniesie aż 20% (wobec początkowych 2%). Należy pamiętać, że taką samą „karną” stawką zostanie obłożony pożyczkobiorca, który otrzyma od najbliższej rodziny kwotę przekraczającą 9637 zł, i nie udokumentują tego poprzez np. Rachunek bankowy. Oczywiście wyjdzie to jedynie wtedy, gdy przyznamy się do tego podczas kontroli skarbowej – ale w natłoku stresu można naprawdę powiedzieć o jedno słowo za dużo.

Pcc pożyczka – kto jest zwolniony bezwarunkowo?

Zwolnienia pożyczek z podatku od czynności cywilnoprawnych można znaleźć w artykule 9 punkt 10 w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Są tam zamieszczone tzw. Zwolnienia bezwarunkowe – czyli sytuacja, kiedy bez wątpienia zachodzi sytuacja opisana w w/w przepisach. Jest to przykładowo pożyczka przez wspólnika w spółce kapitałowej, lub pożyczka w I grupie podatkowej do kwoty 9637 zł

W najbliższej rodzinie pożyczka bez pcc

Jeżeli zawieramy pożyczkę z osobą z pierwszej grupy podatkowej, do kwoty 9637 zł, to takiej pożyczki nie musimy zgłaszać Skarbówce. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wąskiego grona rodziny, czyli małżona, wstępnych, zstępnych, pasierbstwo, rodzeństwo, machochę i ojczyma. Takie pożyczki mogą skorzystać z nielimitowanej kwoty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

1) Należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w ciągu dwóch tygodni od dokonania pożyczki

2) udokumentowanie pożyczki na rachunku bankowym lub przekazem pocztowym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here