Podanie o przyjęcie na studia


Podanie jest jedną z najpopularniejszych i najpotrzebniejszych form pisemnych. Podanie to taka forma wypowiedzi, która zawiera prośbę skierowaną do osoby/instytucji/firmy o coś konkretnego. Pisane jest na papierze o formacie A4. Instytucje publiczne często posiadają własne wzory podań. Cechy podania:

 • stały układ elementów;
 • prosty język;
 • pozbawione jest wypowiedzi emocjonalnych;
 • przejrzystość konstrukcji;
 • rzeczowy i zwięzły sposób wypowiedzi

Gdzie znaleźć wzór podania o przyjęcie na studia

Podanie o przyjęcie na studiaWzory wszelkich pism odnajdziesz w internecie, wystarczy wzorując się na nich powpisywać odpowiednie dane własne, dane uczelni i już. Jeszcze tylko wydrukować w dwóch, podpisać własnoręcznie i można nieść do dziekanatu. Tam jedno pismo zostawiasz, na drugim prosisz o parafkę lub pieczątkę osoby, która będzie zabierać dokument z twoich rąk. To ważne, bo w natłoku druków nie trudno zapodziać jakiś, a tobie nie będzie do śmiechu, jeśli przytrafi się to właśnie tobie i będziesz musiał udowadniać, ze złożyłeś dokument we właściwym czasie. Większość uczelni ma przygotowane gotowe formularze pt.: „Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim” – zapytaj, może będziesz mógł od razu pobrać w dwóch egzemplarzach. Na ogół są one dostępne na internetowej stronie szkoły.

Wymagane dokumenty na studia stacjonarne

 1. Na STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką
 • zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych
 1. Na STUDIA II STOPNIA
 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia
 • oryginał lub odpis dyplomu* potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
 • suplement do dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką
 • zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych

Rekrutacja na studia

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata wypełnione i osobiście podpisane, a teczka z dokumentami kompletna.

Krok 1 – Wybór kierunku

Krok 2 – Rejestracja elektroniczna- Rekrutacje na wszystkie uczelnie prowadzone są w specjalnym systemie elektronicznej rekrutacji.

Krok 3 – Wypełnianie podstawowych danych

Krok 4 – Kierunki według priorytetów

Krok 5 – Zdjęcie

Krok 6 – Opłata rekrutacyjna

Krok 7 – Uzupełnienie rubryk

Krok 8 – Lista zakwalifikowanych- W systemie informatycznym, w którym się rejestrowaliśmy zostanie podana informacja, czy zostaliście przyjęci, znajdujecie się na liście rezerwowej, czy też konkurencja okazała się zbyt duża na oferowaną przez uczelnię liczbę miejsc.

Krok 9 – Złożenie dokumentów na uczelni- Po pozytywnym rozpatrzeniu waszego formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here