W biznesie coraz częściej wdraża się różnego rodzaju normy. Najpopularniejszym systemem certyfikacyjnym jest System Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Na całym świecie już ponad milion organizacji wdrożyło ten system. Tak duża popularność ISO 9001 pociąga za sobą rosnący popyt na audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością. Są to stanowiska, które są konieczne, aby wdrożyć i utrzymać ten system.

Audytor wewnętrzny

Jest to osoba w firmie, która zajmuje się kontrolowaniem poprawności działania systemu zarządzania jakością. Aby pełnić tę funkcję należy przejść przez odpowiednie przygotowanie.  Na szkoleniu kandydaci poznają zasady normy oraz metodologię przeprowadzania audytu. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/). Ten dokument uprawnia ich do pracy na tym stanowisku. Certyfikat audytora wewnętrznego poświadcza, że dana osoba potrafi planować i przeprowadzać audyt oraz raportować jego wyniki.  Warto tutaj dodać, że w pracy audytora przydają się nie tylko konkretna wiedza i umiejętności, ale też pewne cechy charakteru. Dobry audytor powinien być spostrzegawczy i wnikliwy. Cenne są też dobre umiejętności komunikacyjne, zarówno w formie werbalnej, jak i pisemnej.

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

Osoba na tym stanowisku jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy firmą, a jednostką certyfikującą. Pełnomocnik reprezentuje kierownictwo organizacji i czuwa nad procesem wdrażania normy. Pracownik ten ma za zadanie przygotować organizację do spełniania wszystkich wymogów i pozytywnego przejścia przez audyt certyfikacyjny. Gdy system zarządzania jakością jest już wdrożony, pełnomocnik odpowiada za utrzymanie systemu na odpowiednim poziomie. Osoba ta zajmuje się także raportowaniem wszystkich prac, postępów i trudności przedstawicielom najwyższego kierownictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here