Wielu ubezpieczycieli zmusza swoich potencjalnych klientów do wyboru konkretnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub kapitałowego, pozwalające na gromadzenie funduszy z myślą o emeryturze. Dlatego tak powszechne są pytania: jak ubezpieczyć swoje zdrowie?, jakie ubezpieczenia są korzystne, gdy zmienia się sytuacja rodzinna ubezpieczonego oraz czy warto zbierać pieniądze na dodatkową emeryturę, korzystając z dodatkowego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie zdrowia i życia


Część osób poszukujących ubezpieczenia dla siebie i dla swojej rodziny oczekuje, że wraz ze zmianami w ich życiu zmieniać się będzie także oferta ubezpieczeń. Oznacza to, że ubezpieczyciel powinien oferować np. dodatkowe ubezpieczenie dla nowo narodzonego dziecka, ale również ubezpieczenie na wypadek zachorowania na poważne choroby, gdy w rodzinie pojawiają się kolejni członkowie. To właśnie narodziny dziecka sprawiają, że rodzice zaczynają się zastanawiać, jak ubezpieczyć swoje zdrowie? Uniwersalne ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden można poszerzyć o kolejne umowy ubezpieczenia, aby oprócz zdrowia i życia móc również zadbać o przyszłość finansową swoją i najbliższych. Tym, co wyróżnia to ubezpieczenie, jest podział środków na część inwestycyjną oraz ochronną. Dzięki temu część środków pracuje, zapewniając ochronę finansową na emeryturze lub gwarantując pieniądze na edukację dla dzieci.

Ubezpieczenie „Ochrona jutra”


Ochrona jutra to ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden, które dzięki swojej konstrukcji w porównywalnym stopniu pozwala na zadbanie o przyszłość najbliższych, jak i na ochronę zdrowia. Składka ubezpieczeniowa w tym przypadku może być dowolnie inwestowana, przy czym każdorazowo o wysokości składki, jaka ma być zainwestowana na przyszłość, decyduje ubezpieczony. To od niego zależy, czy część składki przeznaczona na inwestycje kapitałowe z myślą o przyszłości w dniu podpisania umowy się nie zmieni, czy może w związku ze zmianą sytuacji finansowej i rodzinnej jednak to na ubezpieczenie zdrowotne i na życie będzie przeznaczona większa część składki ubezpieczeniowej.

Dlaczego ubezpieczenie powinno się modyfikować


W dniu podpisania umowy ubezpieczeniowej ubezpieczony ma określoną sytuację życiową i finansową. Jednak w życiu każdego ubezpieczonego dochodzi do zmian, które wynikają nie tylko z powiększenia się rodziny, ale również z chorób, na które może zachorować ubezpieczony lub ktoś z jego rodziny. Ubezpieczenie „Ochrona jutra” pozwala na chwilowe ograniczenie części składki, która jest inwestowana w fundusze kapitałowe. Jednocześnie wraz z pojawieniem się zmian ubezpieczony może poszerzać swoją polisę ubezpieczeniową o umowy dodatkowe, dzięki którym zadba o zdrowie i życie członków swojej rodziny, o ich zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale również z myślą o własnej emeryturze. Gromadzenie środków w ramach części inwestycyjnej może się także ograniczać do przekazywania środków na konta emerytalne IKE i IKZE, które pozwalają na wypłatę środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here