Czym jest dozór elektroniczny i kiedy można się o niego starać

Jedną z form odbywania kary w warunkach wolnościowych jest dozór elektroniczny. W zamyśle ma pozwalać na brak utraty pracy oraz ograniczać demoralizację, która mogłaby zajść w więzieniu. Jest to stosowany system w przypadkach przestępstw o niskiej szkodliwości i przy uprawdopodobnieniu osiągnięcia lepszych efektów kary dozoru elektronicznego niż więzienia.

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozorem elektronicznym na ogół nazywamy system, który pozwala na odbycie kary w miejscu zamieszkania. Na ręce albo częściej na nodze skazanego umieszcza się specjalny nadajnik radiowy. Na ogół występuje on w formie podobnej do zegarka i nie utrudnia znacząco ruchu. Poza tym w miejscu zamieszkania znajduje się urządzenie monitorujące. Urządzenia pozwalają stwierdzić, czy osoba skazana znajduje się w domu. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez sąd, osoba skazana musi znajdować się w domu w określonych godzinach. Jeżeli znajduje się poza domem w godzinach, gdy powinna być w domu, informowany jest sędzia oraz kurator zawodowy.

Dozór elektroniczny pozwala na utrzymywanie kontaktów społecznych, pogodzenie pracy i nauki z odbywaną karą. Jeżeli złożyliśmy wniosek o dozór elektroniczny, zostaną ocenione warunki techniczne w miejscu zamieszkania. Jeżeli nie mamy podłączenia do prądu elektrycznego albo mamy słaby sygnał telefonii komórkowej. O dozorze elektronicznym decyduje sąd penitencjarny.

W przypadku ważnych względów zdrowotnych czy osobistych możliwe jest zawieszenie dozoru elektronicznego. Jednak osoba skazana musi być wtedy pod asystą osoby najbliższej.

Warunki starania się o dozór elektroniczny

Należy pamiętać, że wniosek o dozór elektroniczny może złożyć zarówno skazany, jak i obrońca, prokurator, kurator zawodowy albo (o ile skazany znajduje się w zakładzie karnym) dyrektor zakładu karnego. Częściej pozytywne rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny występuje, jeżeli wniosek został złożony przez osobę inną, niż skazany.

Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę wszystkich osób mieszkających ze skazanym (bez względu na miejsce zameldowania) oraz właściciela nieruchomości (jeżeli mieszkanie jest wynajmowane). Ważnym warunkiem jest też nieotrzymanie kary (lub kar w przypadku łączenia i konieczności odbywania ich osobno) dłuższej niż półtora roku.

Na nadzór elektroniczny nie mogą liczyć osoby skazane za recydywę wielokrotną, karę aresztu albo zastępczą karę aresztu za wykroczenie. Jeżeli wniosek został rozpatrzony negatywnie, możliwe jest złożenie zażalenia. W przypadku odmowy kolejne złożenie wniosku może nastąpić po 3 miesiącach.

Ważne przy wnioskach o dozór elektroniczny jest uwypuklenie argumentów przemawiających za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Konieczna jest sprawność w budowaniu narracji sprzyjającej odczytaniu argumentów. Dlatego warto wtedy skorzystać z porad kancelarii prawnych, które napiszą wniosek za skazanego, ale również zgłoszą taki wniosek. Pozwala to zachować wszystkie procedury, które istotnie przyczyniają się do sukcesu w sprawach o dozór elektroniczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here