Jakie pytania można zadać w ankiecie?
Jakie pytania można zadać w ankiecie?

Jakie pytania można zadać w ankiecie?

Jakie pytania można zadać w ankiecie?

Przygotowanie ankiety to ważny krok w procesie zbierania informacji i opinii od respondentów. Aby uzyskać wartościowe i wiarygodne wyniki, należy zadawać pytania, które są jasne, zrozumiałe i odpowiednio sformułowane. W tym artykule omówimy różne rodzaje pytań, które można zawrzeć w ankiecie.

1. Pytania zamknięte

Pytania zamknierte to pytania, na które respondent może udzielić odpowiedzi z wyboru spośród dostępnych opcji. Mogą to być pytania jednokrotnego wyboru, gdzie respondent wybiera jedną odpowiedź spośród kilku możliwości, lub pytania wielokrotnego wyboru, gdzie respondent może wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Przykład pytania jednokrotnego wyboru:

Jaki jest Twój ulubiony kolor?

 • Czerwony
 • Niebieski
 • Zielony
 • Żółty

Przykład pytania wielokrotnego wyboru:

Które z poniższych produktów kupiłeś w ciągu ostatnich 3 miesięcy? (możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 • Telewizor
 • Smartfon
 • Laptop
 • Tablet

2. Pytania otwarte

Pytania otwarte pozwalają respondentowi na swobodne udzielenie odpowiedzi, bez ograniczeń wyboru spośród dostępnych opcji. Mogą to być pytania, które wymagają krótkiej odpowiedzi lub pytania, które zachęcają respondentów do udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi.

Przykład pytania wymagające krótkiej odpowiedzi:

Jaki jest Twój wiek?

Odpowiedź: 30 lat

Przykład pytania zachęcającego do szczegółowej odpowiedzi:

Opisz swoje doświadczenia z naszym produktem.

Odpowiedź: Produkt jest łatwy w użyciu i spełnia moje oczekiwania. Jednak brakuje mu pewnych funkcji, które byłyby przydatne.

3. Pytania rankingowe

Pytania rankingowe wymagają od respondentów porównania różnych elementów i określenia ich preferencji. Respondent musi przyporządkować wartości numeryczne lub inne wskaźniki, aby określić swoje preferencje.

Przykład pytania rankingowego:

Proszę porównać następujące marki samochodów pod względem jakości, gdzie 1 oznacza najniższą jakość, a 5 oznacza najwyższą jakość:

 • Toyota
 • Ford
 • BMW
 • Mercedes
 • Audi

4. Pytania skali Likerta

Pytania skali Likerta pozwalają respondentom wyrazić swoje opinie na temat danego zagadnienia, korzystając z ustalonej skali. Skala może obejmować różne poziomy zgodności, niezgodności lub preferencji.

Przykład pytania skali Likerta:

Proszę ocenić swoje zadowolenie z naszych usług, gdzie 1 oznacza całkowitą niezadowolenie, a 5 oznacza całkowite zadowolenie:

 • 1 – Całkowite niezadowolenie
 • 2 – Raczej niezadowolenie
 • 3 – Obojętność
 • 4 – Raczej zadowolenie
 • 5 – Całkowite zadowolenie

Podsumowanie

Przygotowanie ankiety to ważny proces, który wymaga starannego dobrania pytań. Pytania zamknierte, otwarte, rankingowe i skali Likerta to tylko niektóre z rodzajów pytań, które można zawrzeć w ankiecie. Ważne jest, aby zadawać pytania, które są jasne, zrozumiałe i odpowiednio sformułowane, aby uzyskać wartościowe i wiarygodne wyniki.

Wezwanie do działania:

Zapraszamy do zadawania pytań w ankiecie! Niech Twoje głos zostanie usłyszany. Wyraź swoje opinie, podziel się swoimi doświadczeniami i pomóż nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby. Czekamy na Twoje cenne sugestie!

Link tagu HTML do: https://www.inspirationstudio.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here