wzmocnienie podłoża

Czasami podłoże gruntowe jest do tego stopnia niekorzystne pod kątem występujących skał, że bardzo istotne jest wzmacnianie podłoża gruntowego. Zwiększa się wtedy nośność poszczególnych obiektów, które są związane przede wszystkim z bezpieczeństwem ich użytkowania. Odpowiednie metody wzmacniania gruntu zapewnią przede wszystkim pewność dobrego posadowienia budynku. Bardziej optymalne jest również wykorzystywanie poszczególnych zasobów do jakich mamy dostęp.

Jakie czynniki przemawiają za wprowadzeniem odpowiedniej metody wzmacniania gruntu?

Ważny w tym wypadku jest geolog i wykonanie odpowiedniej dokumentacji określającej warunki gruntowo-wodne. Przekłada się to na szereg badanych właściwości gruntu: między innymi poziom zwierciadła wody (w uproszczeniu gdzie możemy się dokopać do wody, może być swobodne lub napięte) oraz stan i rodzaj gruntu, który się pojawia (konkretne skały, które są korzystne lub niekorzystne z perspektywy budowy, zależą między innymi od wilgotności zagęszczenia). Wzmacnianie podłoża gruntowego w niektórych przypadkach jest wtedy koniecznością.

Jakie są więc najczęstsze metody wzmacniania gruntu? Główny podział polega na podzieleniu metod na powierzchniowe i wgłębne. Do tych pierwszych zaliczymy wszelkiego rodzaju stabilizację chemiczną i hydrauliczną, poprawia się także niekorzystne uziarnienie i odpowiednio dogęszcza grunt, często sposobem wzmacniania podłoża gruntowego są geosyntetyki. Do metod wgłębnych zaliczymy stosowanie różnego rodzaju kolumn typu kamienna, żwirowa czy betonowa. Czasami stosuje się też odpowiednią kolumnę cementowo-gruntową.

Często wzmacnianie podłoża gruntowego polega na odpowiednim drenowaniu, czyli odwodnieniu wgłębnym. Częstą metodą jest też zagęszczenie dynamiczne bądź impulsowe. Jak więc widzimy metody wzmacniania gruntu i ich wybór jest dość szeroki, należy wybrać odpowiednią pod nasze warunki gruntowo-wodne. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie nascon.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here