Własna firma transportowa


Firma transportowa zajmuje się przewozem rzeczy pojazdami samochodowymi (w tym zespołami pojazdów, składających się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy). W ramach transportu drogowego, przedsiębiorca może także  świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Jak otworzyć firmę transportową 

Przyszli właściciele firmy transportowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:

 • karne skarbowe,
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska ( czyli muszą cechować się dobrą reputacją).

Własna firma transportowaWarunki, które musi spełnić przedsiębiorca, chcący założyć firmę transportową:

 • posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę,
 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
 • uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • uzyskać licencję wspólnotową lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (w zależności od miejsca wykonywania usług),
 • posiadać zdolność finansową, która zapewni płynność w prowadzeniu firmy transportowej.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce świadczyć usługi tylko w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, również musi uzyskać odpowiednią licencję oraz certyfikat kompetencji zawodowych.

Własna firma transportowa – jak ją otworzyć

Wykonywanie działalności transportowej w Polsce wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE,
 • posiadać dobrą reputację,
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową,
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1.000,00 zł. Jeżeli wniosek dotyczy jednego lub więcej pojazdów opłata powiększy się o 100 zł za każdy zgłoszony pojazd oraz po 10 zł za każdy wypis. Zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca. Jeżeli dokumenty będą poprawnie przygotowane i będą zawierały wszystkie załączniki termin ten może być krótszy. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych termin się wydłuży. Wykorzystując do przewozu wyłącznie pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 3,5 tony, wystarczy prawo jazdy kategorii B oraz zarejestrowana działalność gospodarcza lub spółka. Nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Średnie stawki w transporcie krajowym samochodów o wadze 24 ton wynoszą do 3,30 zł. za km. W transporcie zagranicznym wahają się one pomiędzy 3,70 a 4,10 zł. za km. Niewielka firma o niskich kosztach stałych i regularnym napływie nowych zleceń może liczyć w początkowym okresie działalności na zysk w wysokości ok. 5000 zł. miesięcznie. Firma transportowa ponosi duże koszty prowadzenia działalności. Nie tylko zakup pojazdów, ale też paliwa, czy opłaty za wspomniany wyżej system viaTOLL oraz za księgowość. Na szczęście istnieje wiele sposobów, dzięki którym można zoptymalizować koszty prowadzenia działalności (dotacje, kredyty, leasing).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here