Obywatele polscy, którzy mieszkają lub pracują w Niemczech, mogą starać się o zasiłek rodzinny, jakim jest Kindergeld. To świadczenie pieniężne na dzieci, które nadaje Niemiecki Urząd Rodzinny, Familienkasse. Kto może napisać taki wniosek?

Prawo do Kindergeld – komu się należy?

Wniosek o Kindergeld mogą wypełnić rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka, jeżeli są w Niemczech zatrudnieni legalnie bądź prowadzą na terenie państwa swoją własną działalność gospodarczą. Oczywiście, może to zrobić również jeden z rodziców, jeżeli drugi nie pracuje. Ważne, żeby wnioskująca osoba opłacała regularnie podatki i pracowała minimum 183 dni w roku. Taki zasiłek będzie przysługiwał również wnioskodawcom, którzy zostali oddelegowani z polskiej firmy na teren Niemiec. Dzieci rodzica, wnioskującego o zasiłek, muszą przebywać w stałym miejscu zamieszkania i nie mogą mieć ukończonych 18-stu lat. Inaczej, Niemiecki Urząd Rodzinny może zadecydować o odrzuceniu wniosku o Kindergeld.

Czy na każde dziecko przysługuje Kindergeld?

Tak, tego typu świadczenie rodzinne przysługuje wszystkim dzieciom do lat 18-stu. Jednak, od tej reguły istnieje kilka wyjątków i można świadczenie przedłużyć. Dziecko może bowiem studiować lub zawodowo kształcić się do 25 roku życia. Maksymalna przerwa w kształceniu nie może jednak przekroczyć czterech miesięcy. Jeżeli nie może ono kontynuować nauki (lub jej rozpocząć) ze względu na brak miejsca w szkole czy na uczelni, to wniosek o Kindergeld nie może być z tego powodu odrzucony. Przysługuje on wnioskodawcom również wtedy, gdy dziecko zarejestrowało się jako bezrobotne i szuka pracy oraz wtedy, gdy jest upośledzone fizycznie bądź umysłowo. Kindergeld przysługuje na dziecko bez względu na to, czy mieszka z wnioskodawcą czy nie.

Co zmniejsza kwotę przyznawanego zasiłku?

Jeżeli pobieramy zasiłek na dzieci w rodzinnym kraju to wniosek o Kindergeld (https://www.euro-punkt.pl/kindergeld,2,2,258) w Niemczech będzie zmniejszony o sumy, jakie wydane zostaną w Polsce. Dlatego ważne jest, żeby do takiego wniosku dołączać wykaz zasiłku, jaki został pobrany w ojczystym kraju. Należy zaznaczyć, jaki był to rodzaj zasiłku, którego dziecka dotyczył, jak długo z niego się korzystało oraz jaka była jego kwota miesięczna. Jeżeli wnioskodawca ubiega się z kolei o wydanie świadczeń rodzinnych w Niemczech, musi zaznaczyć we wniosku o Kindergeld, że w Polsce nie został mu dotychczas przyznany żaden inny zasiłek. Decyzja o jego przyznaniu przychodzi zazwyczaj w ciągu dwóch, do sześciu miesięcy. Wszystko zależy od terminu złożenia dokumentów, porozumienia Familienkasse z urzędami w Polsce i czasie reakcji wnioskodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here