Zarobki w wojsku

Praca w wojsku to nie tylko prestiż i służba ojczyźnie, ale też dobre warunki bytowe – szczególnie możliwość bardzo wczesnego przejścia na emeryturę. Nagrody jubileuszowe są wypłacane po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej, w wysokości kolejno 75 proc., 100 proc., 150 proc., 200 proc. i 300 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Za podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) wojskowi otrzymują diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów jak ogół pracowników sfery budżetowej. Żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych a także uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych – za czas skierowania otrzymują 25% diety, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Pensje w polskiej armii

Tak kształtują się wynagrodzenia w wojsku (brutto, bez dodatków):

– szeregowy – 2 900 zł

– starszy szeregowy – 2 960 zł

– kapral – 3 370 zł

– st. kapral – 3 430 zł

– plutonowy – 3 490 zł

– sierżant – 3 560 zł

– st. sierżant – 3 640 zł

– mł. chorąży – 3 740 zł

– chorąży – 3 850 zł

– st. chorąży – 3 980 zł

– st. chorąży sztab. – 4 110 zł

– podporucznik – 4 310 zł

– porucznik – od 4 360 zł do 4 420 zł

– kapitan – od 4 540 zł do 4 710 zł

– major – od 5 030 zł do 5 360 zł

– podpułkownik – od 5 610 zł do 6 310 zł

– pułkownik – 6 860 do 8 360 zł

– generał brygady – od 8 910 zł do 9 660 zł

– generał dywizji – od 10 310 zł do 11 260 zł

– generał broni – od 12 010 zł do 13 110 zł

– generał – 15 410 zł

Zarobki w wojsku

Dodatek jednorazowy

Dodatek jednorazowy żołnierz dostanie:

  • w przypadku podróży służbowych, np. przeniesienia do innej jednostki – dla żołnierza i członków jego rodziny
  • jako nagrodę za zdobycie oceny bardzo dobrej w sprawdzianie sprawności fizycznej – 1 tys. zł

Oprócz tego wojskowi otrzymują bonus za lata pełnionej służby. Po 3 latach jest to 3 proc. uposażenia i w kolejnych latach rośnie znowu o 3 proc. co trzy kata, a od 15 do 35 roku służby – rośnie od 15 proc. o 1 proc. za każdy dalszy rok służby wojskowej, aż do 35 proc. po 35 latach służby.

Można liczyć na:

1) dodatek specjalny – za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) dodatek służbowy – za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych;

3) dodatek za długoletnią służbę wojskową.

4) dodatek motywacyjny dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej.

Wojsko daje duże możliwości szybkiego awansu, a co za tym idzie również zwiększenie zarobków. Wykształcenie ma wpływ na to, jaki stopień uzyska się na początku kariery wojskowej, która może rozpocząć się od nauki w wyższej szkole wojskowej. Wykształcenie gimnazjalne to stopień żołnierza szeregowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here