Zarobki w straży pożarnej

Strażacy nie tylko gaszą pożary. Muszą również wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić ewentualną ewakuację ludności. Od sprawnej akcji nierzadko zależy nie tylko zdrowie, ale także życie innych ludzi. Strażak to zawód niezwykle wymagający. Każdego dnia można w nim spotykać się z ludzką tragedią. Nic więc w tym dziwnego, że strażak musi być odporny nawet na silny stres oraz wytrzymały psychicznie. Aby móc zostać strażakiem, trzeba spełnić kilka warunków:

 • być pełnoletnim obywatelem RP,
 • mieć unormowany stosunek do wojska,
 • być odpornym na stres,
 • mieć minimalnie wykształcenie średnie,
 • przejść postępowanie kwalifikacyjne – test sprawnościowy, rozmowę kwalifikacyjną i badania medyczne.

Zarobki strażaka

Strażak rozpoczynający swoją służbę otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 150zł brutto. Po 30 latach pracy, będąc dowódcą zmiany może liczyć na pensję wynoszącą 4 600zł brutto. Dość dobrze w tych warunkach opłacany jest dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej, który może uzyskać wynagrodzenie w wysokości ok. 6 000zł. Największym plusem, jak na razie, jest jeszcze wcześniejsza emerytura, która przysługuje strażakom po 15 latach pracy. Mogą też liczyć raz w roku na wypłatę w ramach tzw. mieszkaniówki, na remont (ok. 300 zł). Do tego dochodzi też gratyfikacja do wypoczynku letniego (ok. 400 zł). Strażak może też skorzystać raz w roku z całą rodziną z przejazdu II klasą PKP.

Zarobki w straży pożarnej

Składniki wynagrodzeń

Na wynagrodzenia strażaków pracujących w strukturach Państwowej Straży Pożarnej składa się kilka elementów:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za stopień,
 • dodatek służbowy,
 • dodatek motywacyjny,
 • dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

Strażakom przysługuje ponadto szereg dodatkowych świadczeń pieniężnych:

 • Zasiłek na zagospodarowanie,
 • Nagrody i zapomogi,
 • Nagrody jubileuszowe,
 • Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych, wkraczających poza obowiązki służbowe,
 • Należności za podróże i przeniesienia służbowe,
 • Świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.

Jak zostać strażakiem

 1. zdobycie stopnia strażaka – odpowiednika szeregowca z wojska. Wystarczy spełnić wszystkie warunki postępowania kwalifikacyjnego i dodatkowo odbyć trzyletni staż i ukończyć odpowiednie kursy.
 2. ukończenie dwuletniej szkoły aspirantów. Wymagania są identyczne jak dla stopnia strażaka, tyle że zamiast rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się egzamin z chemii i fizyki. Do tego trzeba przejść testy sprawnościowe i psychologiczne. W Polsce są 3 szkoły, które szkolą aspirantów:
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 1. ukończenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. O przyjęcie na studia w tej szkole (4 lata inżynierka + 2 lata magisterka) decydują wyniki matury i testy: sprawnościowe i psychologiczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here